Octaaf van het Heilig Bloed

MAANDAG 1 juLi tot en met MAANDAG 8 juli

Tijdens de dagen van het Octaaf zal de kerk elke dag open zijn van 9 uur tot 18 uur en dit voor de bedevaarders die individueel de Ommegang doen en de relikwie van het H. Bloed willen vereren.

NAAR AANLEIDING VAN DE 75ste editie zal er in de kerk een uitgebreide overzichtstentoonstelling zijn.

BEDEVAARTSMISSEN MET OMMEGANG

 • Vrijdag 5 juli om 18u30
  • Bedevaartsmis ter ere van het H. Bloed op de vooravond van het Octaaf.
   Ter intentie van alle vrijwilligers die zich inzetten voor het verenigingsleven en het parochiaal leven in onze parochies. Daarna Ommegang En aansluitend een kleine receptie achteraan in de kerk.
 • zaterdag 6 juli
  • GEEN VIERING

Zondag 7 juli : MEIGEMS HOOGDAG

 • 09u30 : Jubileumviering nav de 75ste editite
 • 15u30 : Plechtig Lof
 • 16u00 : start H.Bloedprocessie

 

Opening van de processie

 • Koninklijke Muziekmaatschappij “Sint-Ceciliavrienden” uit Lotenhulle 

Omroeper te paard

 • De omroeper nodigt uit ons te bezinnen over het lijden van Christus en onze verlossing door Zijn dood aan het kruis

Inleidingsgroep “ Meigems Hoogdag”

 • Elf bereden trekpaarden vertegenwoordigen de 11 deelgemeenten van DEINZE

Oud Testament

Groep 1 A: Adam en Eva

 • Door de zonde komt het lijden in de wereld

Groep 1 B: Isaak

 • Abraham is bereid zijn zoon Isaak te offeren

Groep 1 C: Mozes

 • Jahweh sluit met zijn volk een verbond: de 10 geboden

Nieuw Testament

Groep 2: De boodschap

 • De engel Gabriël meldt aan Maria dat ze Gods Zoon terwereld zal brengen die ze de naam Jezus moet geven

Groep 3: Geboorte van Christus

 • de kerststal ( wagen)
 • de engelen
 • de herders
 • de 3 koningen
 • het volk van Betlehem
 • koor St. Martens Leerne

Groep 4: Opdracht van Christus

 • Simeon ontmoet in de tempel Maria en Jozef met hun kind. Hij voorspelt dat Jezus De Verlosser van Israël zal zijn.

Groep 5: Vlucht naar Egypte

 • Om te ontsnappen aan de kindermoord wordt Jozef gewaarschuwd door de engel om met het kind en zijn moeder te vluchten

Groep 6: Jezus in de tempel

 • Jozef en Maria vinden hun twaalfjarige zoon terug in de tempel waar hij op de vragen van de hogepriesters antwoordt

GROEP 7: De Bruiloft van Kana ( WAGEN)

 • Jezis verandert water in wijn

GROEP 8: LAATSTE AVONDMAAL ( WAGEN)

 • Tijdens het avondmaal stelt Jezus het sacrament van het priesterschap en van de eucharistie in

Groep 9: Doodstrijd van Jezus ( wagen)

 • Jezus waakt en bidt in de hof van Olijven. Hij is ontgoocheld over zijn apostelen die in slaap gevallen zijn

Groep 10: Jezus voor Kaïphas

 • Jezus verschijnt voor het Joods gerechtshof. Ze beschuldigen Hem van godslastering

Groep 11: De geseling ( wagen)

 • Jezus wordt overgeleverd aan de Romeinse soldaten, gegeseld en bespot

Groep 12: Ecce Homo

 • Jezus verschijnt voor Pilatus die alle verantwoordelijkheid van zich af schuift.Hij wast zijn handen in onschuld. Het volk eist Zijn kruisdood.

Groep 13: De kruisweg

 • Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Groep 14: Veronica

 • Zij toont het doek waarop Jezus’ aangezicht geprent staat. Treurende vrouwen volgen.

Groep 15: Wroeging van Judas

 • Judas heeft zijn Meester verraden en verkocht. Hij heeft wroeging maar gelooft niet in vergiffenis

Groep 16: De kruisiging ( wagen)

 • Jezus wordt gekruisigd. Bij het kruis staan Zijn moeder, Johannes en Maria Magdalena

Groep 17: De graflegging en verijzenis (wagen)

 • Jezus wordt begraven en is verrezen op de derde dag

De relikwie van het Heilig Bloed

Groep 18: Overbrenging van de relikwie

 • In 1724 komt Meigem in het bezit van een relikwie van de bebloede geselkolom. Dit onder begeleiding van:
 • Edellieden
 • Pastoor, burgemeester en schepenen verzorgd door "Vzw Keizer Karel - Gent”
 • Burgers en burgeressen
 • Vlaggendragers en kruisdrager
 • Dragers van de relikwie met de erewacht
 • Cantate Domino Deinze
 • Het H.Sacrament omringd door lantaarndragers
 • De gemeentelijke overheid en bedevaarders sluiten aan bij de processie!! 
 • Om de oorsprong te achterhalen van de verering van het Heilig Bloed in Meigem moet men in archieven op zoek naar oude historische documenten. Daaruit blijkt dat de kerk van Meigem in het bezit kwam van een relikwie van de bebloede geselkolom in het jaar 1724. Enige tijd later werd Meigem een bedevaartsoord voor mensen die genezing wilden bekomen voor allerlei bloedziekten. Ook ontstond er al gauw een ommegang. Maar de eigenlijke Bloedprocessie is van veel latere datum.

  De verering van de relikwie kende periodes van bloei en verval. De devotie in haar huidige vorm gaat terug tot het jaar 1931. De toenmalige pastoor Pypers liet de oude kapelletjes van de ommegang vervangen door vijf houten kruisen die herinneren aan de vijf omstandigheden waarin Christus bloed vergoten heeft. Het initiatief kende zoveel succes dat al in 1933 de houten kruisen vervangen werden door vijf kunstzinnige staties in hardsteen van de hand van beeldhouwer Oscar Sinia uit Gent, één van de grootmeester van de christelijke kunst van België.

  Tijdens het oorlogsgeweld van de Tweede Wereldoorlog vielen tijdens de beschieting van Meigem vele burgerlijke slachtoffers. Deze gruwelijke gebeurtenissen grepen de bevolking zo sterk aan dat pastoor van Zandycke na de oorlog de verering van de relikwie nieuw leven inblies door de organisatie van een processie.

  In 1945 trok de eerste Heilig Bloedprocessie door Meigem. Na al die jaren heeft de processie nog niets ingeboet aan ingetogenheid.

  Het centrale thema van de boetetocht is het lijden van Christus. Ruim 550 vertolkers geven gestalte aan dit gebeuren. Naast de helft van de huidige inwoners stappen ieder jaar ook veel gewezen dorpelingen en mensen uit de wijde omgeving mee in de processie.

  Achtien groepen, waaronder een gastgroep van het West-Vlaamse Voormezele nabij Ieper, waar elk jaar ook een H. Bloedprocessie doorgaat, trekken langs de landelijke wegen van het dorp.

  Groepen met sprekende rollen vertellen het verhaal vanaf Adam en Eva tot de overbrenging van de relikwie naar Meigem in de 18de eeuw. Alle deelnemers, van Romeinse soldaten tot het gewone volk, zijn aangekleed met de passende kostuums. De trekpaarden in tweespanten die de praalwagens voorttrekken, worden begeleid door handige paardenmenners. Muziek en zang wisselen de groepen af.

  De H.Bloedprocessie van Meigem is door de jaren heen nauw verbonden geweest met het landelijke leven. De wagens werden steeds getrokken door trekpaarden ter beschikking gesteld en gemend door de plaatselijke landbouwers. De laatste 15 jaar zijn het aantal trekpaarden op het platte land sterk terug gelopen. Toch is het comité erin geslaagd elk jaar de nodige trekpaarden te verkrijgen van landbouwers en paardenliefhebbers.

  De authenticiteit is het sterkste punt van de processie. Het budget is beperkt, maar met een grote bezieling slaagt het comité er elk jaar opnieuw in om vrijwilligers te motiveren om mee op te stappen in de processie. Het lijdensverhaal van Christus is zo’n sterk verhaal dat het de toeschouwers elke keer opnieuw aangrijpt en doet nadenken. Opvallend bij het voorbijgaan van de optocht is de stilte en het respect dat de omstaanders betonen. Alleen de zangkoren van Ieper en Nevele, de acteurs met een sprekende rol, het getrappel van de paarden en de fanfare van Vinkt die de processie opent, verbreken die stilte.

  De figuranten die deelnemen aan de processie zijn niet alleen parochianen van Meigem, maar ook inwoners van Groot-Deinze of van gemeenten uit de buurt nemen deel aan de processie. Omdat de processie veel personages heeft, zijn nieuwe figuranten altijd welkom. De vele figuranten zijn nodig voor de zestien groepen met sprekende rollen die het verhaal vertellen vanaf Adam en Eva tot de overbrenging van de relikwie naar Meigem in de 18de eeuw. Alle deelnemers, van Romeinse soldaten tot het gewone volk, zijn aangekleed met passende kostuums.